woensdag 16 december 2015 / Vrij Nederland / Foto: Maarten Breet (cc / Flickr)

Columns & opinie

2015 was smoggrijs (maar hier en daar brak de zon door)

Drie gebeurtenissen en ontwikkelingen die de smoggrijze lucht van 2015 iets deden klaren.

Ik heb dit jaar geen bijeenkomst over duurzaamheid en klimaatverandering bijgewoond zonder dat iemand verkondigde dat ‘2015 de geschiedenis in zal gaan als het keerpunt’. Steevast volgde een betoog waarom de klimaattop in Parijs anders dan alle andere zou zijn. ‘COP21’ was inderdaad historisch (meer politieke wil dan ooit), maar ook ontnuchterend: de maatregelen zullen opwarming van meer dan 2 graden nooit voorkomen.

Ik zit er natuurlijk ook wel eens naast, maar mijn voorspelling in de eerste aflevering dit jaar van deze rubriek staat nog altijd fier overeind: ‘De glazen bol van Het Geweten kleurt dit jaar op z’n best smoggrijs: 2015 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin duidelijk werd dat de mensheid best bereid is om iets aan klimaatverandering te doen, maar het zal te weinig en te laat zijn om toekomstige generaties niet met een enorme puinhoop op te zadelen.’ Waarvan akte, in Parijs.

Toch was 2015 een verrassend jaar. Drie gebeurtenissen en ontwikkelingen die de smoggrijze lucht iets doen klaren.

De klimaatzaak van Urgenda tegen de Staat der Nederlanden. Wat een overwinning! Nooit eerder... Lees verder op vn.nl (€)