dinsdag 1 september 2015 / vn.nl / Foto: Wikimedia

Columns & opinie

Beroep in klimaatzaak? Zet liever in op groene groei!

Het kabinet gaat in beroep tegen het klimaatvonnis. Maar het Californische voorbeeld laat juist zien: groen en groei gaan prima samen.

Het is op z’n minst pijnlijk voor de PvdA: terwijl minister Bert Koenders (BZ) op een klimaattop in Alaska vol pathos verkondigt dat het wat betreft het klimaat niet vijf voor twaalf is, ‘maar één voor twaalf, zo niet twaalf uur’, maakt diezelfde dag zijn partij- én coalitiegenoot Wilma Mansveld (staatssecretaris Milieu) bekend dat het kabinet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter die Nederland dwingt meer te doen tegen klimaatverandering.

Het hoger beroep van het kabinet komt niet onverwacht. In juni oordeelde de Haagsche rechtbank dat Nederland in 2020 25 procent minder broeikasgassen moet uitstoten ten oprichtte van 1990. Het Nederlandse beleid zet nu in op veel minder: 17 procent. Al snel regende het kritiek op het historische vonnis. De trias politica schrijft een scheiding der machten voor, stelden critici, en een rechtbank moet zich dus niet mengen in een politieke discussie.

Beide coalitiepartijen delen deze principiële bezwaren. Straks bepaalt een rechter nog dat de uitkeringen omhoog of omlaag moeten, zei PvdA-leider Diederik Samsom. Of dat we ons aan de NAVO-afspraken moeten houden, en minimaal 2 procent van ons binnenlands product aan defensie moeten uitgeven, schamperde VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

Maar waar de PvdA juist strengere klimaatmaatregelen wil (volgens Samsom gaat de rechterlijke uitspraak lang niet ver genoeg), moet de VVD daar weinig van hebben. Het klimaat is best belangrijk en zo, maar meer maatregelen zijn voor de liberalen alleen acceptabel ‘als ze maar geen geld kosten’ en het prille economische herstel niet smoren (en aan de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur wordt sowieso niet getornd!).

En daar slaat de VVD de plank mis. Want groen en groei gaan heel goed samen, getuige bijvoorbeeld California. Deze staat legde in 2006 als enige in Amerika harde reductiedoelen bij wet vast: in 2020 mogen er niet meer broeikasgassen uitgestoten worden dan in 1990. Tien jaar later blijkt niet alleen dat gidsstaat California deze doelen gaat halen, maar dat de economie fors is gegroeid. Alleen al in de energiesector zijn 430 duizend banen gecreëerd, rijden er meer dan 100 duizend elektrische auto’s rond en is in 2016 minstens 25 procent van alle energie uit hernieuwbare bron (in Nederlands is dat 5,6 procent).

‘Sceptici zeiden dat onze klimaatmaatregelen de economie zouden verwoesten en dat onze doelen onrealistisch waren,’ zegt de invloedrijke Democratische senator Kevin de León. ‘Maar nu blijkt dat we die doelen gaan halen en dat onze economie sterker is dan ooit, tot ongenoegen van andere staten.’ Het groene en economische succes smaakt naar meer: momenteel werkt California aan twee nieuwe wetten met nog strengere klimaatdoelstellingen. Wetten die door rechters getoetst kunnen worden, overigens.

Ooit liet Mark Rutte zich inspireren door Arnold Schwarzenegger – de voormalige Republikeinse en groene gouverneur van Californië – en beloofde hij een nieuwe politieke stroming: GroenRechts. Tijd voor een werkbezoek aan booming California?

Hier lees je het stuk op vn.nl.