woensdag 6 april 2016 / Vrij Nederland / Foto: Daniel Wehner via Flickr (cc)

Columns & opinie

Duurzame energie wint terrein - nu nog in Nederland

Wint schone energie van fossiele vuilspuiterij? Ja! Behalve in de Lage Landen.

U weet, het Geweten heeft een somber gemoed: als een paar groene grassprietjes het levenslicht zien, wijst hij op de donkere wolken aan de einder. Vergeef me, het is mijn aard. Maar de laatste dagen zie ook ik de zon schijnen.

Het ene na het andere nieuwsbericht doet vermoeden dat het begin van het einde van het fossiele tijdperk is ingezet. Shell wil na jaren van hoon en desinteresse investeren in windmolenparken op de Noordzee, een Kamermeerderheid vindt dat het kabinet zich moet inzetten voor een verbod op benzine- en dieselauto’s en het TT Circuit in Assen, vrijplaats voor testosteron en benzine, installeert 21.000 zonnepanelen op zijn parkeerplaats om 2.000 brave gezinnen van groene stroom te voorzien.

Niet gespeend van historische symboliek is het nieuws dat Schotland zijn laatste steenkolencentrale sluit. Schotland is niet het eerste en niet het laatste land dat afscheid neemt van ’s werelds meest vervuilende energiebron, maar als de bakermat van de Industriële Revolutie zijn laatste schep kolen in de oven gooit, zou je haast denken dat een tijdperk wordt afgesloten.

Even historisch is het besluit van het Rockefeller Family Fund... lees verder bij Vrij Nederland.