woensdag 15 april 2015 / Vrij Nederland / Foto: USDAgov (CC)

Columns & opinie

Slimme boeren oogsten de zon, in plaats van aardappelen

Slimme boeren leven meer van de zon en de wind: het is een vorm van risicospreiding.

De gebroeders Hopmans te Woensdrecht hebben de Nederlandse primeur: zij verruilen landbouwgrond voor zonneweiden. Op ruim acht hectare langs het Schelde-Rijnkanaal gaan ze geen aardappelen en bieten meer oogsten, maar elektriciteit. Ze zullen niet de enigen blijven. Recent onderzoek van Wageningen UR concludeerde dat het lucratiever kan zijn om op landbouwgrond zonnestroom te produceren in plaats van aardappelen of wintertarwe.

We kennen de verhalen over Afrikaanse akkers waar geen voedsel maar grondstof voor biodiesel wordt verbouwd. Onze zucht naar milieuvriendelijke brandstoffen stoot zo het voedsel uit hongerige monden, stellen ngo's als Oxfam International (de werkelijkheid is overigens genuanceerder). Staat ons dit ook in Nederland te wachten? Gaan Nederlandse boeren zon oogsten in plaats van voedsel?

Chris Hopmans en zijn broer Robert verdienen al een aardige boterham aan groene energie. Ze participeren in windmolenpark Kreekraksluis, dat deels op hun 150 hectare grote areaal staat. 'Daar verdienen we gemiddeld meer aan dan aan al onze landbouwactiviteiten,' zegt Hopmans. 'Een zonneweide is een mooie aanvulling: in de winter waait het veel, in de zomer schijnt de zon vaak.' De panelen komen te staan op schrale en droge grond ('klasse 2'), waar de productie relatief laag was. 'Dan kan het net uit. Misschien dat we nog schapen laten grazen tussen de panelen.' 

Lees verder Blendle (€0,19).