vrijdag 1 juli 2005 / Internationale Samenwerking /

Nieuws & achtergrond

“EU en VS handelen wéér oneerlijk”

Op 1 januari liep het Multivezelakkoord af. De afgelopen dertig jaar beschermden Europa en de Verenigde Staten hun textielindustrie door importquota te hanteren. Hierdoor hadden sommige arme landen als India en China nauwelijks toegang tot de Europese en Amerikaanse markt. Oneerlijk, zeggen hulporganisaties als Novib. Maar is de situatie verbeterd voor arme landen nu het Multivezelakkoord niet meer van kracht is? Marlies Filbri, lobbyist bij Novib, plaatst kanttekeningen.

Wat was er slecht aan het Multivezelakkoord?
“Het Multivezelakkoord was oneerlijk. Door de importquota werd een aantal arme landen de mogelijkheid ontnomen om textiel en kleding te exporteren. Met textiel kunnen landen als China, waar honderd miljoen mensen in extreme armoede leven, veel geld verdienen omdat ze door hun lage lonen zeer concurrerend zijn.”

Is de situatie voor arme landen verbeterd, nu het Multivezelakkoord van tafel is?
“Het einde van het Multivezelakkoord creëert verliezers en winnaars. Werknemers in met name China en India behoren tot de winnaars omdat deze landen nu meer kunnen exporteren. Werknemers in landen als Bangladesh en Kenia, die onder het Multivezelakkoord wel mochten exporteren naar rijke landen, horen helaas tot de verliezers. Onder de toegenomen concurrentie dreigt hun textielindustrie kopje onder te gaan. Maar wij denken dat mondiaal gezien het opheffen van het Multivezelakkoord meer banen creëert voor arme mensen. Overheden en bedrijven moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat deze nieuwe banen mensen daadwerkelijk uit de armoede kunnen trekken en er fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden zijn.”

De Europese en Amerikaanse markt worden nu overspoeld door goedkope textiel, met name uit China. Daarom willen de VS en EU toch weer beschermende maatregelen instellen.
“Een slechte zaak. Tien jaar geleden is afgesproken om het Multivezelakkoord in fases af te bouwen. De EU en de VS hebben tien jaar de tijd hebben gehad om zich op deze situatie voor te bereiden, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze handelen weer oneerlijk.”

Wat moet er nu gebeuren?
“De EU en de VS moeten eerlijke handel bedrijven en dus hun markten open stellen voor producten uit arme landen. Daarnaast moeten arme landen die nadelen ondervinden van het verdwijnen van het Multivezelakkoord, ondersteund worden door bijvoorbeeld de vertrekkende bedrijven of donoren. Ook moet er gewerkt worden aan een goede, eerlijke overgangsregeling. Dat betekent dat fabrieken niet van de ene op de andere dag mogen sluiten en er herscholingsprojecten en een goed sociaal vangnet moeten zijn. Kortom: een goed sociaal plan is essentieel.”