vrijdag 1 oktober 2004 / Milieudefensie Magazine /

Nieuws & achtergrond

Europees Sociaal Forum 2004

Ruim 20.000 anti- en andersglobalisten verzamelden zich afgelopen maand op het Europees Sociaal Forum (ESF) in Londen om te debatteren over en te demonstreren voor ‘een andere wereld’.

In de aanloop naar het Europees Sociaal Forum (ESF) rees binnen ‘de beweging’ veel kritiek op de organisatie en het programma. Met name de Socialist Workers Party kreeg er van langs omdat deze radicaal-linkse splinterpartij het ESF zou domineren. Dergelijke kritiek ontstaat bij elk sociaal forum (ook het Nederlands Sociaal Forum, dat eind deze maand voor het eerst plaats vindt), maar deze keer kregen de klachten opvallend veel bijval.

Een van de zes thema’s van het ESF was ‘Environmental crisis and sustainable society’. Wat werd daar zoal besproken? In een workshop over de WTO riep Alexandra Strickner van het Institute for Agricultrual and Trade Policy op tot meer samenwerking tussen hulporganisaties, consumentenbonden en milieuorganisaties: ‘De echte strijd over landbouw is niet tussen Noord en Zuid, maar tussen de agrarische multinationals en kleine familieboerderijen’. In aansluiting daarop werd in een workshop over The Ecological Debt, gepleit voor de kennis en ervaring van boerenfamilies ‘Zij hebben eeuwenlang kennis gegenereerd en van generatie op generatie overgebracht. Waarom kunnen bedrijven genetische gemodificeerde organismen patenteren, maar kleine boeren hun kennis over gewassen niet?’, aldus Tara O’Leary van Friends of the Earth Scotland.

Donald Pols van Milieudefensie vindt dat het milieu op het ESF veel te weinig aandacht heeft gekregen: ‘Helaas wordt ook op het ESF het milieu als een op zichzelf staand probleem behandeld, terwijl het geïntegreerd is met tal van andere problemen, zoals armoede en gebrek aan democratie. In arme landen zijn milieuproblemen ook sociale problemen. De koppeling tussen milieu en de sociale en politieke agenda van ‘de beweging’ kwam op het ESF onvoldoende naar voren. Jammer.’