zaterdag 19 juni 2010 / NRC Handelsblad /

Nieuws & achtergrond

Varkensboer in geldnood door strengere eisen

Twee op de drie varkensboeren zijn niet of nauwelijks in staat om te voldoen aan de scherpere milieu- en welzijnseisen die in 2013 van kracht worden.

Als de eisen onverkort worden doorgevoerd, komt tweederde van de Nederlandse varkensboeren in de problemen. Dit blijkt uit een rapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

De nieuwe wetgeving is een antwoord op de maatschappelijke vraag naar meer dierenwelzijn. Zo mogen vanaf 2013 dragende zeugen niet meer in kooien worden gehouden die maar net iets groter zijn dan zijzelf. Ook moeten vleesvarkens meer leefruimte krijgen. Daarnaast zijn varkenshouders verplicht zogeheten 'luchtwassers' te installeren om de uitstoot van ammoniak te beperken.

Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen, moeten veel boeren hun stallen verbouwen. Voor een gemiddeld bedrijf met 1.500 vleesvarkens lopen de investeringen op tot 360.000 euro. Het gemiddelde inkomen van een Nederlandse varkensboer bedraagt circa 20.000 euro. ,,De scherpere milieu- en welzijnseisen betekenen een enorme financiële last voor varkensboeren", zegt onderzoeker Robert Hoste van het LEI. ,,Slechts 34 procent is in staat om deze investeringen te dragen en zeker 15 procent zal stoppen. De overige boeren komen in ernstige financiële problemen."

De Nederlandse varkensstapel zal aanzienlijk krimpen, verwacht Hoste. De productie van varkensvlees zal verplaatsen naar het buitenland, waar de welzijnseisen veelal lager zijn.
Demissionair minister Verburg van Landbouw heeft onlangs enkele eisen versoepeld. Zo hoeft de leefoppervlakte voor varkens en biggen niet vergroot te worden. Dragende zeugen mogen echter vanaf 2013 niet meer in kooien worden gehouden. Onderzoeker Hoste: ,,De versoepeling geeft enige verlichting, maar zal een sterk versnelde afname van het aantal varkensboeren niet voorkomen."

Klik hier voor de bijbehorende reportage.