woensdag 1 december 2004 / Internationale Samenwerking /

Nieuws & achtergrond

Vervuilt het budget voor ontwikkelingssamenwerking?

Rumoer rondom de begroting van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking: de minister betaalt kostenposten die vroeger op de begroting van andere ministeries stonden. Zaken als: het eerste jaar opvang en de vertrekpremie van asielzoekers, exportkredieten voor Nederlandse bedrijven die in arme landen investeren en trainingen van het Nederlandse leger aan lokale politie en leger tijdens vredesmissies. Vervuilt de begroting van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking? Maarten Brouwer houdt zich als topambtenaar met deze vraag bezig.

Critici vinden dat de begroting voor ontwikkelingssamenwerking vol koekoeksjongen zit. Is er sprake van vervuiling?
“Nee, integendeel. Dit soort woorden wekken de suggestie dat Nederland iets doet wat niet mag, en dat is onzin. In Nederland hebben we afgesproken dat 0,8% van wat we als land verdienen, besteed wordt aan ontwikkelingshulp volgens de definities van de OESO, een organisatie van rijke landen. Daar houdt Nederland zich keurig aan: de nieuwe kostenposten passen binnen de OESO-normen. Dat vindt de OESO overigens ook.”

Waarom is het beter dat de minister voor ontwikkelingssamenwerking deze kosten betaalt?
“Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit meer dan het geven van geld. Neem het trainen van politie in voormalige conflictgebieden: goed getrainde politie zorgt voor vrede en veiligheid, en dat is onontbeerlijk voor het creëren van duurzame ontwikkeling. Het heeft geen zin om een winkel te openen als de politie vervolgens je winkel plundert. Deze trainingen horen bij ontwikkelingssamenwerking, en nu ze op onze begroting staan, kunnen we het beleid beter integreren en coördineren.”

De minister krijgt niet meer geld, terwijl ze wel voor meer dingen moet betalen. Komt daardoor het hoofddoel van deze minister niet in het gedrang: armoedebestrijding? De Wereldbank heeft berekend dat voor het halveren van de armoede in 2015, de zogeheten millenniumdoelen, 50 miljard dollar meer nodig is dan er momenteel wereldwijd aan ontwikkelingssamenwerking wordt besteed.
“Nederland loopt nog altijd voorop als het om het geven van geld gaat. Maar we moeten ontwikkelingssamenwerking geïntegreerd benaderen. We leven in een wereld met toenemende globalisering en steeds meer problemen grijpen in elkaar. Neem asielzoekers: veel van hen komen hierheen omdat er in eigen land nauwelijks kansen op economische vooruitgang zijn. Door hun komst wordt dat ook een Nederlands probleem. Vertrekpremie zijn pure ontwikkelingshulp, en daarom is het niet raar dat dit ministerie daar voor betaalt. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van exportkredieten aan Nederlandse bedrijven die in arme landen investeren. Kortom: we integreren en coördineren beleid dat te maken heeft met armoedebestrijding.”