woensdag 22 juni 2016 / Vrij Nederland / Foto: BlackRockSolar via Flickr (cc)

Goed nieuws: de gouden eeuw van groene energie breekt eindelijk aan

Een nieuwe prognose laat zien: de omslag naar duurzame energie komt eraan. En niet in een verre toekomst, maar over tien jaar al.

e denkt dat het met de val van Shell en andere fossiele reuzen zo’n vaart niet zal lopen (‘de wereld kan nog lang niet zonder olie en gas’, zie ook in VN 23), heeft de vorige week verschenen prognoses van Bloomberg New Energy Finance nog niet gelezen. Volgens het gerenommeerde Bloomberg is de opkomst van zon en wind ten koste van olie, kolen en gas niet alleen onvermijdelijk, maar vindt deze in een veel hoger tempo plaats dan de meeste analisten en CEO’s voor mogelijk houden. Al over tien jaar hebben fossiele brandstoffen hun hoogtepunt achter zich.

Herinnert u zich de term ‘peak oil’ nog? De wereld zou zo veel olie verbruiken dat de voorraden uitgeput raken (olie bereikt zijn ‘peak’) met schaarste en gierende prijzen als gevolg. In een heldere, overtuigende analyse laat Bloomberg zien dat peak oil nog altijd een reëel ‘gevaar’ is, maar dan om heel andere redenen: de vraag naar olie daalt de komende jaren dramatisch omdat duurzame alternatieven goedkoper zullen zijn. Olie bereikt zijn hoogtepunt niet omdat het aanbod, maar omdat de vraag dramatisch terugloopt. En niet in een verre toekomst, maar over tien jaar al. Lees verder bij Vrij Nederland.