woensdag 6 juli 2016 / Vrij Nederland / Foto: Adam Jones via Flickr (cc)

Waarom het afscheid van olie een sociaaleconomische ramp zal zijn

De keerzijde van de medaille: de overgang naar schone energie zal enorme politieke instabiliteit veroorzaken. De rampspoed die volgde op de Arabische Lente is hierbij vergeleken klein bier.

Gouden tijden breken aan: de wereld kleurt groen. Olie, kolen en gas zijn op hun retour, wind-, water- en zonne-energie breken door. Deels door overheidsbeleid om te voorkomen dat de aarde meer dan twee graden opwarmt (Parijs), maar vooral dankzij technologische doorbraken en schaalvergroting die hernieuwbare energie goedkoper maken dan fossiele brandstoffen.

Het tipping point is al over tien jaar bereikt, volgens het gerenommeerde Bloomberg New Energy Finance. Tegen die tijd is de bouw van nieuwe windparken en zonneweiden bijvoorbeeld goedkoper dan het draaiend houden van bestaande kolen- en gascentrales. Accu’s van elektrische auto’s worden zo voordelig dat Volkswagen niet meer hoeft na te denken of het überhaupt mogelijk is om schone diesels te produceren die aan EU-eisen voldoen, omdat niemand ze meer wil hebben – veel te duur.

Een recent rapport van het World Economic Forum te Davos onderschrijft dit vooruitzicht: de energietransitie is onafwendbaar. Een van de hoofdauteurs is Jeroen van der Veer. Lees verder bij Vrij Nederland.