Saturday 5 December 2015 / Trouw /

Nier makkelijk te regelen via Facebook

Ziekenhuis Sri Lanka blijkt spil in illegale orgaanhandel.

Het is zeer eenvoudig om via Facebook illegaal een nier te kopen van iemand uit Afrika, Zuidoost-Azië of Zuid-Amerika, blijkt uit journalistiek onderzoek dat Trouw vandaag publiceert. Het kopen en verkopen van organen is wereldwijd verboden, met uitzondering van Iran.

Toch leverde een zoektocht via Facebook binnen anderhalve week serieuze aanbiedingen op. Voor 100.000 euro - inclusief orgaan, operatie en herstel in een luxueus hotel - kon de gefingeerde nierpatiënt 'Bart Peeters' terecht in een ziekenhuis in Colombo, Sri Lanka.

Het ziekenhuis raakte begin 2014 in opspraak door het overlijden van een armlastige Indiase man die zijn nier had verkocht. Al vaker werd dit ziekenhuis genoemd als spil in een omvangrijke orgaanhandel.

Harde cijfers over de omvang van orgaanhandel bestaan niet. De Wereldgezondheidsorganisatie schatte in 2005 - recentere cijfers zijn niet voorhanden - dat bij 5 tot 10 procent van alle niertransplantaties betaald is voor de nier. Dat zou neerkomen op maximaal 6.800 gevallen per jaar. De meeste onderzoekers vermoeden dat sindsdien orgaanhandel fors is toegenomen, met name via internet.

Corinne Dettmeijer, nationaal rapporteur mensenhandel, zegt zich 'ernstig zorgen te maken' over deze ontwikkeling. "Ik zou graag zien dat de minister van volksgezondheid met voorstellen komt, zodat een politiek en maatschappelijk debat over orgaanhandel kan ontstaan."

Ook de politie schiet volgens Dettmeijer tekort. Een rapport van de Landelijke politie, dat eind vorig jaar verscheen, kwam tot dezelfde conclusie. Orgaanhandel zou "een onderbelichte vorm van criminaliteit" zijn "waarover bij de verantwoordelijke opsporingsautoriteiten weinig of geen kennis bestaat en waarmee zij nauwelijks of geen ervaring hebben." Hierdoor zouden ze "mogelijk indicaties missen".

Lees ook: Te koop via Facebook: een nieuwe nier