dinsdag 22 juni 2021 / www.wbgl.nl/podcast /

Groene Gasten #7 Is extreme rijkdom immoreel?

Groente Gasten is de podcast van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek. Elke zes weken voeren Suzanne van den Eynden en Evert Nieuwenhuis een gesprek met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken.

Extreme rijkdom is een moreel en maatschappelijk probleem, stelt hoogleraar Ingrid Robeyns in de zevende aflevering van onze podcast Groene Gasten. Extreme rijkdom draagt onevenredig bij aan de klimaatcrisis en aan het ontstaan van machtsverschillen.