woensdag 26 augustus 2015 / Vrij Nederland / Foto: (cc) Tsuda

Columns & opinie

Windmolens draaien op wind, booreilanden op subsidies

En weer dreigt de subsidiekraan voor fossiele brandstoffen verder opengedraaid te worden. Als het aan minister Henk Kamp ligt, krijgen bedrijven die naar kleine – lees: onrendabele – gasvelden op de Noordzee boren een douceurtje: een investeringsaftrek van 25 %.

De spindoctor van de minister kwam op het geniale idee om deze extra subsidie voor Shell en andere olie- en gasbedrijven te presenteren als steun voor schone energie. Niet voor niets presenteerde Kamp zijn cadeautje aan de fossiele reuzen bij een bezoek aan windmolenparken op zee. Deze windmolens zullen volgens Kamp ‘over acht jaar elektriciteit leveren aan ruim vijf miljoen huishoudens. Maar in de geleidelijke transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in het jaar 2050 zijn fossiele brandstoffen, zoals gas, de komende jaren onverminderd van cruciale betekenis voor de Nederlandse samenleving.’

Wijselijk liet hij onvermeld dat het om een kleine hoeveelheid gas gaat (waarvan een groot deel uit onbewezen voorraden) die ons absoluut niet tot 2050 uit de wind houdt, maar hooguit een jaar of tien. Ook kan het wel tien jaar duren voor het gas uit die kleine velden naar elektriciteitscentrales op land stroomt, terwijl die windmolens op zee dan al lang die vijf miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. En o ja, bij de huidige lage gasprijs (gekoppeld aan die van olie) is het überhaupt niet... 

Lees verder bij Blendle (€0,19) 

Of op vn.nl (lekker gratis)